Cookie Policy

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Intersport Austria GmbH (FN 101648h), ďalej len „my“, „nás“ a „Intersport“, so sídlom vo 4600 Wels, Flugplatzstraße 10. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov my ako prevádzkovateľ podľa článku 4 ods. 7 nariadenia o ochrane osobných údajov poskytujeme informácie o súboroch cookies, ktoré zhromažďujeme pri Vašej návšteve našej webovej stránky, a na aký účel tieto spracúvame, pokiaľ ste nám k tomu udelili súhlas podľa §96 ods. 3 telekomunikačného zákona TKG.

Ďalej Vás podrobne informujeme o rozsahu a účele použitia cookies. Prečítajte si preto pozorne tento dokument Cookie-Policy, ako aj naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, skôr ako budete našu webovú stránku ďalej používať a udelíte súhlas k spracúvaniu údajov alebo k použitiu cookies. 

Určite si prosím prečítajte časť nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, v ktorej sú opísané Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov!

1. Použitie cookies – druhy cookies

a. Pri výlučne informačnom použití našej webovej stránky, teda v prípade, keď nevyužívate žiadnu z našich služieb alebo nám informácie neposkytujete iným spôsobom, získame len tie osobné údaje, ktoré odovzdáva Váš prehliadač nášmu serveru. V prípade, že chcete navštíviť našu webovú stránku, získame nasledovne uvedené údaje, ktoré sú pre nás z technického hľadiska nevyhnutné pre zobrazenie webovej stránky, pre jej stabilitu a bezpečnosť, a to na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písmeno f nariadenia o ochrane osobných údajov:

 • IP adresa
 • Dátum a čas požiadavky
 • Rozdiel časového pásma ku greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požiadavky
 • Status prístupu/stavový kód http
 • Práve prenesené množstvo údajov
 • Webová stránka, z ktorej prišla požiadavka
 • Použitý prehliadač
 • Operačný systém a jeho plocha
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača

K tomu použité cookie je:

 • PHPSESSID

b. Dodatočne k hore uvedených údajom budú pri Vašom použití našej webovej stránky uložené cookies na Vašom počítači; pritom ide o malé textové súbory, ktoré budú na Vašom pevnom disku uložené a priradené k Vami použitému prehliadaču, a ktorý sprostredkuje miestu, ktoré cookie ukladá (tu prostredníctvom nás), určité informácie. Tieto cookies potrebujeme na jednej strane preto, aby sme Vás ako používateľa webovej stránky vedeli rozoznať, a na druhej strane preto, aby sme v súvislosti s Vami využitými službami mohli spracovať uskutočnené rezervácie prostredníctvom nákupného košíka.

Predovšetkým je možné rozlišovať medzi tzv. First Party Cookies, Third Party Cookies a Third Party Requests.

 • First Party Cookies

First Party Cookies budú nami alebo cez našu webovú stránku automaticky uložené vo Vašom prehliadači, aby poskytovali čo najlepší zážitok z používania nášho webu. Pritom ide predovšetkým o funkčné cookies, ako napríklad cookies pre náš nákupný košík.

 • Third Party Cookies

Third Party Cookies uložia vo Vašom prehliadači iní poskytovatelia. Pritom ide hlavne o sledovacie alebo marketingové nástroje, ktoré vyhodnocujú Vaše používateľské správanie a taktiež tretiemu poskytovateľovi ponúkajú možnosť rozpoznať Vás aj na inej navštívenej webovej stránke. Retarget Marketing kladie dôraz na funkciu týchto cookies.

 • Third Party Requests

Third Party Requests sú všetky požiadavky, ktoré ako používateľ webovej stránky zadávate cez nás tretej osobe, keď ste napríklad prostredníctvom zásuvných modulov pripojený na sociálne siete alebo keď využívate ponuku jedného z poskytovateľov platobných služieb. V tomto prípade síce nebudú vo Vašom prehliadači uložené žiadne cookies, ale nie je vylúčené, že prostredníctvom interakcie nebudú osobné údaje poslané tomuto tretiemu poskytovateľovi. Z tohto dôvodu Vás preto detailne informujeme v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov o nami využívanými nástrojmi a aplikáciami.

c. Naša webová stránka/stránky používajú nasledovné druhy cookies, ktorých rozsah a funkcia bude nasledovne vysvetlená:

 • Prechodné cookies

Keď si zatvoríte svoj prehliadač, budú prechodné cookies automaticky vymazané. K nim patria predovšetkým Session-Cookies, ktoré ukladajú tzv. Session-ID, pomocou ktorého sa rôzne požiadavky Vášho prehliadača dajú priradiť jednej relácii. Keď sa znovu vrátite na našu webovú stránku, môže byť Váš počítač vďaka tomu znova rozpoznaný. Tieto Session-Cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo keď zatvoríte prehliadač.

 • Trvalé cookies

Trvalé cookies sa automaticky vymažú po stanovenej dobe, ktorá sa môže líšiť podľa druhu cookie. Vy sami môžete tieto cookies kedykoľvek vymazať v nastaveniach Vášho prehliadača.

d. Máte možnosť zmeniť si nastavenia Vášho prehliadača tak, že môžete napríklad odmietnuť prijatie Third-Party-Cookies alebo všetkých cookies. V tomto prípade Vás však musíme upozorniť, že týmto nastavením nebudete môcť prípadne využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

e. My sami tiež používame cookies, aby sme Vás pri ďalšej návšteve našej webovej stránky mohli identifikovať v prípade, že máte u nás zriadené konto – v opačnom prípade sa musíte pri každej návšteve znova prihlásiť.

2. Použitie nástrojov Google

Na našej webovej stránke používame rôzne nástroje webovej analýzy a marketingové nástroje od spoločnosti Google. Pre tento účel ukladáme nasledovné cookies a obrazové prvky:

 • _gat (doba uloženia 1 minúta)
 • _ga (doba uloženia 2 roky)
 • _gid (doba uloženia 24 hodín)

Inštalácii cookies od spoločnosti Google môžete zabrániť rôznymi spôsobmi, predovšetkým cez príslušné odmietnutie služby pri návšteve našej webovej stránky alebo cez príslušné nastavenia softvéru Vášho prehliadača. Detaily k individuálnemu odmietnutiu nájdete pri opise jednotlivých nástrojov. Týmto Vás upozorňujeme, že v tomto prípade nebudete pravdepodobne môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Na základe nižšie opísaných a nami používaných nástrojov webovej analýzy a marketingových nástrojov si Váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google. V tomto prípade nemáme žiadny vplyv na rozsah poskytovaných informácií a na ďalšie využívanie údajov prostredníctvom Google. Nám známy rozsah a účely spracovania opíšeme nižšie pri jednotlivých nástrojoch. Ak ste v nejakej službe Google registrovaný, môže Google túto návštevu priradiť k Vášmu kontu. Ale aj v prípade, pokiaľ nie ste v spoločnosti Google zaregistrovaný alebo ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ Vašu IP adresu zistí a uloží.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania údajov a ich spracovania prostredníctvom Google, ako aj ostatné informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia získate prostredníctvom: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, pričom sa Google podriadil použitiu Privacy-Shield. Podrobnosti k tomu nájdete na stránkach:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.networkadvertising.org

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

a. Na našej webovej stránke používame nástroje webovej analýzy a marketingové nástroje Google Analytics. Google Analytics je služba analýzy webových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pritom použité cookies vytvárajú informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky a spravidla sa prenášajú na server spoločnosti Google, kde sa uložia.

Na základe našej žiadosti využíva spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie používania našej webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky spojených s používaním webovej stránky a internetu. V prípade, ak by ste chceli ďalšie informácie týkajúce sa druhu, rozsahu a účelu údajov získaných spoločnosťou Google, odporúčame Vám prečítať si ich ustanovenia o ochrane osobných údajov.

b. Takisto využívame ponuku Google Adwords, ktorá nám pomáha pri zverejňovaní reklamných inzerátov na externých webových stránkach k získaniu pozornosti pre naše atraktívne ponuky a produkty. Na základe tohto nástroja môžeme tiež presne stanoviť, v akom vzťahu sú jednotlivé reklamné opatrenia ku konkrétnym kampaniam. Týmto sledujeme záujem zobraziť Vám na mieru pripravenú reklamu, ktorá bude zodpovedať Vašim záujmom a v rámci tohto dosiahnuť férový výpočet výdavkov na reklamu.

Vám zobrazené reklamy budú zapnuté prostredníctvom Google cez tzv. „Ad Server“. Pre tento účel používame Ad Server cookies, prostredníctvom ktorých je možné merať určité parametre, ako napríklad nastavenie zobrazenia alebo kliknutí používateľov, aby bolo možné zistiť úspech reklamných kampaní. Funguje to tak, že v tých prípadoch, v ktorých sa na základe Google oznámenia dostanete na našu webovú stránku, bude vo Vašom prehliadači cez Google Adwords uložený cookie, ktorý spravidla stratí platnosť po uplynutí 30-tich dní. Tento cookie neslúži na to, aby Vás osobne identifikoval, ale aby na účely analýzy ukladal unikátne ID cookie, počet Ad impresií za umiestnenie, poslednú impresiu (relevantné pre Post-View-Conversions), ako aj informácie Opt-out.

My sami v rámci použitia Google Adwords nezískavame a nespracúvame žiadne osobné údaje, ale od Google dostávame len štatistické hodnotenia, na základe ktorých môžeme určiť, ktoré z našich použitých reklamných kampaní boli výnimočne efektívne.

Účasti na sledovaní môžete okrem už opísaných opatrení zabrániť tým, že tieto cookies pre konverziu sledovania deaktivujete nastavením Vášho prehliadača tak, že cookies z domény www.googleadservices.com budú blokované, alebo cez trvalé deaktivovanie vo Vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome v odkaze http://www.google.com/settings/ads/plugin.

c. Ďalej využívame aj aplikáciu Google Remarketing, pričom ide o postup, ktorým Vás chceme osloviť, keď našu stránku znova opustíte. V rámci tohto Vám po návšteve našej webovej stránky a pri ďalšom používaní internetu môžeme zobraziť naše reklamné inzeráty. To sa uskutoční pomocou cookies uložených vo Vašom prehliadači, prostredníctvom ktorých je zaznamenané a vyhodnotené Vaše užívateľské správanie prostredníctvom Google pri návšteve rôznych webových stránok.

Na základe toho môže byť cez Google napríklad identifikovaná Vaša predchádzajúca návšteva. Podľa Google sa však pri Remarketing uskutočňuje pseudonymizácia spracúvaných osobných údajov.

d. Táto webová stránka ďalej používa nástroj online-marketingu DoubleClick od Googlu. DoubleClick používa cookies pre zapnutie relevantných oznámení pre užívateľov, pre zlepšovanie správ o výkone kampane alebo na zabránenie tomu, aby používateľ videl viackrát rovnaké oznámenia. Prostredníctvom cookie-ID Google zaznamená, ktoré oznámenia a v ktorom prehliadači budú zapnuté, a tak môže zabrániť tomu, že tieto oznámenia nebudú zobrazované opakovane. Okrem iného môže DoubleClick s pomocou cookie-ID zaznamenať tzv. konverzie, ktoré sa vzťahujú na zobrazovacie dopyty. To sa deje napríklad vtedy, keď používateľ vidí oznámenie DoubleClick a neskôr s rovnakým prehliadačom navštívi webovú stránku reklamného prevádzkovateľa reklamy a tam si niečo kúpi. Podľa Google neobsahujú cookies DoubleClick žiadne osobné údaje.

Účasti na sledovaní môžete okrem už opísaných opatrení zabrániť tým, že tieto cookies pre konverziu sledovania deaktivujete nastavením Vášho prehliadača tak, že cookies z domény www.googleadservices.com budú blokované, alebo cez trvalé deaktivovanie vo Vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome v odkaze http://www.google.com/settings/ads/plugin.

3. Právny základ pre používanie cookies a spracúvanie osobných údajov

Všetky cookies pre webovú analýzu a marketing uvedené v tomto Cookie-Policy, a pomocou nich získané údaje, spracúvame na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f nariadenia o ochrane osobných údajov na marketingové účely. (pozri aj odôvodnenie 47 k nariadeniu o ochrane osobných údajov) Skôr ako použijeme cookies, pomocou ktorých získavame osobné údaje, získame aj Váš súhlas pre naplnenie zákonných požiadaviek § 96 ods. 3 telekomunikačného zákona TKG. 

Pretože máme oprávnený záujem, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najlepšie odporúčania pre produkty z nášho širokého sortimentu, využívame na to nástroje poskytovateľov, ktorí sú vyššie detailne opísaní. Samozrejme prijímame primerané opatrenia, aby sme chránili Vaše práva a slobody.

Top bicykle

Impact LTD

Impact LTD

999,99 €E-Pro MTB 3.9 SI

E-Pro MTB 3.9 SI

2799,00 €Avenue

Avenue

499,99 €